Tájékoztató

Tájékoztató

Az alábbiakban Dr.Elmerné Bagi Edina, a SZÁM-VIT Kft. szakértője tájékoztatóját ismertetjük a 2008. január 1-től hatályba lépett adójogszabályi változásokról

 
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMAKDÓRÓL SZÓLÓ 1995. évi CXVII. törvény szerint: 

A 18 %-os SZJA kulcs határa maradt az eddigi  1.700 E Ft.

A munkáltató által adható természetbeni juttatások egy része adómentes béren kívüli juttatás, melyeknek együttes értékhatára munkavállalónként évi 400.000.- Ft.

A 400.000.- Ft-os keretbe tartozó juttatások és azok 2008. évben érvényes feltételei:

 • Ingyenes vagy kedvezményesen juttatott helyi utazási bérlet.
 • Művelődési intézményi szolgáltatás (pl. színházjegy, koncertjegy, kibővül: beletartozik a könyvtári, levéltári, múzeumi szolgáltatás, előadó művészet, filmvetítés, állatkert).
 • Internet használat munkáltató által átvállalt díja.
 • Adómentes iskolakezdési támogatás gyermekenként, szülőnként évi 20.700.- Ft.
 • Adómentes üdülési csekk (itt a hozzátartozók révén kapott üdülési csekket is figyelembe kell venni).


Üdülési csekk csak a munkáltató által saját munkavállalójának és a munkáltató személyesen közreműködő tagjának a minimálbér összegéig, 69.000.- Ft-ig adott értékben adómentes.  (Saját munkavállalónak a munkavállaló és a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató minősül).

 • Iskolarendszerű képzés munkáltató által viselt költsége.
 • Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, kölcsönös önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulásból az a rész, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.

Az önkéntes kölcsönös egészség, illetve az önsegélyező pénztár javára fizetett hozzájárulás a havi minimálbér 30 %-ig, azaz 20.700.- Ft-ig, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett hozzájárulás a havi minimálbér 50 %-ig, azaz havi 34.500.- Ft-ig  adómentes.

A béren kívüli juttatások 400.000.- Ft  feletti részét 54 %-os SZJA és 29 %-os TB járulék, továbbá 3 % munkaadói járulék terheli. A fent felsorolt juttatásokról év végén kérünk feljegyzést ! Túllépés esetén az adóköteles részt a tárgyévet követően május havi kötelezettségként kell bevallani.

További adómentes, a 400.000.- Ft-os éves keretbe nem tartozó  természetbeni juttatások, azok 2008. évben érvényes feltételei:

 • Hideg étkezési utalvány adómentes értékhatára havi 6.000.- Ft, a meleg étkezés esetén havi 12.000.- Ft.
 • A hivatalai célra használt saját személygépkocsira elszámolható költségátalány – az üzemanyagköltségen kívül –  maximum 9.- Ft/km. (A gépkocsi kötelező felelősség biztosítás befizetéséről szóló csekk másolatot mellékelni.).
 • A kifizető által adott csekély értékű ajándék az év folyamán három alkalommal adható és alkalmanként az adóév első napján érvényes havi minimálbér (69.000.- Ft)  10 %-át meg nem haladó összegig adómentes. A munkáltató csak a „saját munkavállalónak” adhat évi 3 alkalommal csekély értékű ajándékot. (Saját munkavállalónak minősül az alkalmazott és a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, az elhunyt alkalmazott közeli hozzátartozója. Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér).

A munkáltató által a magánszemély nyugdíjba vonulásakor természetben adott egyszeri ajándék 15.000.- Ft-ot meg nem haladó része adómentes.

 • Szigorításra kerül a cégtelefon magáncélú használata. Csak a tevékenység ellátása érdekében biztosított telefon költségei számolhatók el. (Tehát, ha a vállalkozásban több telefon van, mint ahány alkalmazott, így meg kell indokolni, hogy ez miért, illetve melyik az a telefon, amely nem a tevékenység érdekét szolgálja (nyilatkozat). Ennek a telefonnak a költségei nem számolhatók el, illetve a költség teljes egészében adóköteles jövedelemnek számít, ezen telefon esetében ÁFA nem visszaigényelhető.)

EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL szóló 1998. évi LXVI. törvény szerint:

A tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) továbbra is havi 1.950.- Ft.

2008. január 1-től minden biztosítottnak az úgynevezett többes jogviszonyai esetén is meg kell fizetni a 14 %-os egyéni egészségügyi hozzájárulást, feltéve, ha a foglalkoztatója által megfizetett egészségbiztosítási járulék éves szinten még nem éri el a törvényben meghatározott értéket. Ez az összeg 2008-ben 450.000.- Ft. Tehát amennyiben a foglalkoztató már megfizette a biztosított után a 450.000.- Ft-ot, a magánszemélytől már nem kell levonni a 14 %-ot.

A magánszemélyt terhelő hozzájárulásnál figyelembe kell venni a következő jövedelmeket:

 • Vállalkozásból kivont jövedelem.
 • Osztalék (2008-ban már minden osztalékra a 14 % - mértékű  EHO érvényes).
 • Ingatlan bérbeadásból származó, 1 M Ft-ot meghaladó jövedelem. (Ingatlan bérbeadásánál a magánszemélyt akkor nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, ha az általa bérbe adott ingatlanban saját maga is benne lakik. Ez alól csak az kivétel, ha az ingatlan bérbeadása saját vállalkozás részére történik.) 

MUNKAVISZONY BEJELENTÉSÉNEK  KÖTELEZETTSÉGE az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint:

Továbbra is érvényes az, hogy a bejelentést legkésőbb a biztosítással járó jogviszony első napját megelőző napon kell teljesíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szól 1996. évi LXXXI. törvény szerint

2007. július 1-től:

Az elvárt adó 2008-ra érvényes (már 2007. július 1-től hatályban lévő feltételei):

Azok a társaságok, amelyeknek a társasági adó alapja az adóévben nem éri el az  eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ-val) csökkentett összes bevétel 2 %-át, választhatják az elvárt adó fizetését. (Nem kell az elvárt jövedelem alapján adózni az előtársasági időszakban és  az azt követő adóévben, továbbá akkor sem, ha a vállalkozás árbevétele a megelőző évhez képest 25 %-kal csökkent.) Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy nem az elvárt adót fizeti, úgy az APEH felé egy nyilatkozatot kell kitöltenie a 2007. évi adóbevallással egyidőben. Az APEH   egy éven belül ennek alapján ellenőrizni fog.
 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 évi LXXX. törvény szerint

 • Változik a foglalkoztató által fizetett 29 %-os TB járulék megoszlása. Az egészségbiztosítási járulék 8 %-ról 5 %-ra csökken, a nyugdíjbiztosítási járulék 21 %-ról 24 %-ra nő.
 • Az egyéni egészségbiztosítási járulék 7 %-ról, 6 %-ra csökken, viszont a nyugdíjbiztosítási járulék 8,5 %-ról 9,5 %-ra emelkedik. Magánnyugdíj pénztári tagság esetén a tagdíj változatlanul 8 %, a nyugdíjjárulék 0,5 %-ról 1,5 %-ra nő.
 • A minimum járulékalap havi 138.000.- Ft.
 • A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) vállalkozó (egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás nyugdíjas tagja) járuléka 9,5  % egyéni nyugdíjjárulék, a munkáltató által fizetendő járulék összege 4.350.- Ft.

2008. január 1-től érvényben lévő, a számlázáshoz kapcsolódó változások.

 • A beérkező kézi számláknál mindig vizsgálandó a számla érvényessége. (2007. július 1-től vásárolható számlák már megfelelnek az APEH előírásnak).
 • Stornó számlák esetében nem alkalmazható a számla sorszámának folyamatossága, a stornó számlák külön sorszámmal megkülönböztetendők.
 • Az ÁFA törvény értelmében a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani a számlát. Amennyiben a számla kelte és a teljesítés között több mint 15 nap telt el, ez a számla nem alkalmas a rajta feltüntetett ÁFA visszaigénylésére.
 • Az ÁFA törvény szerinti fordított adózás (lásd korábbi tájékoztató) esetében az ÁFA bevallásának időpontja a számla kézhezvételének napja, az ellenérték megfizetése vagy a teljesítést követő hónap 15-e közül a legkorábbi időpont. Emiatt elengedhetetlenül fontos, hogy a beérkező számlák iktatásra kerüljenek. 


Egyebek:

 • Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadások (hétvégi bevásárlások) ne kerüljenek a könyvelésbe.
 • Könyv, újság vásárlása esetén nem elég a szakkönyv, újság megjelölés a számlán. 

Budapest, 2008. január 17.
 

Dr.Elmerné Bagi Edina

Szám-Vit KFT

Tel: (1) 269 6339, (1) 342 0362
 

A hozzászóláshoz be kell lépnie. Ha még nem regisztrált, IDE KATTINTVA megteheti.

© Budapesti Patikus - 2008 | Adatvédelem | Jognyilatkozat | Impresszum | Oldaltérkép
A honlap oldalain található gyógyszerrel kapcsolatos információk betegség esetén nem helyettesíthetik a szakember megkeresését.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót és kérdezze meg gyógyszerészét!

SÜTIK KEZELÉSE
Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet erről!