A gyógyszer-expediálás változó szabályai

 

 

Késő estig vártuk, hogy az EMMI, a NEAK, az ÁEEK-EESZT, a MOK és a Kamara veszélyhelyzetet megelőző megállapodásának megfelelően, július 1-ig megjelenik a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet és a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása, amelyek az e-Recept rendszer fejlesztésével kapcsolatban többek között rendezik


-  az EESZT elérhetetlensége esetén a FIG alapján történő gyógyszer-kiváltás lehetőségének helyreállítását,
-  a FIG (papír- vagy eFIG-ként történő) kiállítási kötelezettségét,
-  a papír FIG formai és tartalmi kérdéseit, valamint az
-  e-FIG bevezetésének keretrendszerét.

 

A tárgyalásokon létrejött megállapodásban egyszerre figyeltünk az EESZT fejlesztési lehetőségeire, a gyógyszerbiztonságra, az orvosok terhelésének csökkentésére, a gyógyszerkiváltás biztonságára, a gyógyszertárak jogos elszámolás-biztonsági igényeire és a személyes adatok kezelésének elveire.

 

Várakozásunkat erősítette, hogy május 29-én véleményezésre megkaptuk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló előterjesztést, amellyel koncepcionálisan egyetértve a Kamara véleményét határidőn belül az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságra megküldtük.

 

A jogszabály-módosítás elmaradásával a mai naptól a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet június 30-ával kivezetésre került rendelkezései következtében az alábbi változások következtek be:

 

1. Ha a gyógyszer rendelésekor a beteg kérésére az orvos papír alapú felírási igazolást készít, ezt nem kötelező NEAK vényen nyomtatni és nem kötelező az orvos által aláírni és lebélyegezni. Ugyanakkor az EESZT elérhetetlensége esetén papír alapú felírásra továbbra is ki lehet szolgáltatni a gyógyszert, de csak akkor, ha azon az orvos aláírása és bélyegzőjének lenyomata szerepel [44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 20/A § (3) bek.].2. A felírási igazolást az expediáló szakember a gyógyszer kiadását és a kiadás tényének rögzítését követően köteles a gyógyszer kiváltójának visszaadni. (Ennek fő célja az, hogy több gyógyszer egy felírási igazoláson történő szerepeltetése esetén a beteg a ki nem váltott gyógyszereinek felírási igazolásával továbbra is rendelkezzék.)

 

Változatlanul hatályban van, hogy

-  mi a felírási igazolás kötelező adattartalma [44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 8. melléklet] (de a formátuma nem szabályozott),

-  TAJ-hiányában rendelt e-recept esetén a felírási igazoláson az orvos bélyegzőjének és aláírásának továbbra is szerepelnie kell,

-  14 éven aluli gyermeknek e-recepten rendelt gyógyszer esetén felírási igazolás készítése kötelező, továbbá

-  a TAJ-bemondásra alapozott gyógyszerkiváltás során az a kettős szabályozás, mely szerint


o a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (MK 144/2020) 84. §-a értelmében „A koronavírus járvány terjedésének csökkentése érdekében a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja”, de a törvény nem írja elő ezen adatok rögzítését, míg
o a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 20/D. § (2) bekezdése szerint a Taj-bemondásra expediált gyógyszer kiadójának a kiváltó személy természetes személyazonosító adatait elektronikusan rögzíteni kell, így a családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, valamint anyja születési családi és utónevét is.

 

A gyógyszertáraknak azt javasoljuk, hogy a gyógyszer- és betegbiztonságot, valamint NEAK-elszámolásuk biztonságát tekintsék július 1-jét követően is elsődleges szempontnak.

 

Továbbra is várjuk a remélt jogszabályváltozást.

 

 

Budapest, 2020. július 1.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

Dr. Bartus György
alelnök, MGYK

 

 

A hozzászóláshoz be kell lépnie. Ha még nem regisztrált, IDE KATTINTVA megteheti.

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo