A Területi Elnökök Értekezlete május 19-én, az országos elnökség pedig május 22-én foglalta konszenzusos határozatba álláspontját, mely szerint a TAJ-szám bemondása alapján történő gyógyszerkiváltás lehetőségének minél gyorsabb megszüntetését kéri.

A rendelkezés március 13-án épült be az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletbe (20/D §) azzal a szöveggel, hogy „a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.” A rendelet azt is meghatározza, hogy a gyógyszer kiadójának a kiváltó személy természetes személyazonosító adatait elektronikusan rögzítenie kell.

A koronavírus-járvány újabb lépésre késztette a kormányzatot, és úgy tűnik, 2 oldalas rendeletben szabályozza a telemedicna alapjait.

 

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg a Kormány 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről.

Kisfilm cukorbetegeknek járvány idejére

 

Kedves Kollégáink!

 

Nyitrai Zsolt képviselő úr, Miniszterelnök úr kiemelt társadalmi kapcsolatokért felelős megbízottja kérését tolmácsolva kérem, hogy a cukorbetegeknek a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan a Magyar Diabetes Társasággal közösen készített tájékoztató kisfilmjüket minél szélesebb körben terjesszük.

2020-ban 3 843 gyógyszerész működési nyilvántartása jár le, március 31-én.
Megújítási kérelem benyújtható: a lejáratot megelőző 1 éven belül.


Mentesül a pontigazolás beküldése alól az a gyógyszerész, aki 75. évét betöltötte.
A működési nyilvántartás megújítására vonatkozó kérelmet ezekben az esetekben is be kell küldeni.


A megújítási eljárás díjköteles. Díja: 1000,- Ft, amelyet utalni az ÁEEK 10032000-01490576 számú számlára kell,

feltüntetve a nevet és a jelenlegi működési engedély számát.


Pontigazolási kötelezettségének teljesítéséről a www.gyoftex.hu oldalán tájékozódhat.

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo