1950. július 28-án az ország mintegy 1200 magángyógyszertárában megjelentek a hatalom emberei és bejelentették: az 1950. évi 25 sz. törvényerejű rendelet értelmében a gyógyszertárat azonnali hatállyal államosítják.

 

E napról írta a néhai Bayer István professzor úr a következőket: „Július 28. a magyar gyógyszerészet gyásznapja: 1950-ben ezen a napon államosították a gyógyszertárakat és a gyógyszerészek, az egészségügy „kizsákmányolói”, a proletárdiktatúra áldozataivá váltak.” E nap eseményeiről – noha évtizedekre alapjaiban változtatta meg a patikusok szakmai és magánéletét – kevés történeti cikk született, és tulajdonképpen máig nincs teljesen feldolgozva. Egy nap alatt az ország mintegy 1200 gyógyszertárában elvették a patikusoktól életük, sőt szüleik, esetleg nagyszüleik munkájának eredményét.

 

A cikk teljes terjedelmében ide kattintva olvasható!

Forrás: mgyk.hu

Július 16-án kapta meg kinevezését dr. Szűcs Attila, az Országos Onkológiai Intézet eddigi főgyógyszerésze az OGYÉI ellenőrzési főigazgató-helyettesi pozíciójára. Az új főigazgató-helyettes irányítása alá tartoznak a gyógyszerellátás szereplőinek a hatósági felügyeletét ellátó területek, így az országos tiszti főgyógyszerészi és a tiszti gyógyszerészi szolgálat is.

 

Dr. Szűcs Attila 1994-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet Szegeden. Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezési, kórházi gyógyszerészeti és onkológiai gyógyszerészeti szakképesítéssel rendelkezik. Gyógyszerész-közgazdász másoddiplomával és jogi szakoklevéllel rendelkezik. 1994-től közforgalmú gyógyszertárban, majd intézeti gyógyszertárban dolgozik, 1997-től intézeti főgyógyszerész. Legutóbbi munkahelyén az Országos Onkológiai Intézetben 2007-től mostanáig főgyógyszerész.

Munkájához sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2019. július 22.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

Tisztelt Új Kollégáink!

 

A közforgalmú, illetve kórházi, klinikai gyógyszerészi tevékenység megkezdéséhez több hatósági nyilvántartásba való felvételre is szükség van.

 

Az első az alapnyilvántartás: Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásának rendeltetése, hogy tartalmazza mindazon személyeket, akik Magyarországon egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek.

 

Az alapnyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.

Tisztelt Gyógyszerész Nők és Gyógyszerész Urak!


Szeretném szíves figyelmeteket felhívni arra, hogy aki még 2019. évi tagdíját nem fizette be, mert elfelejtette, mert nem tudja, hogy milyen számlára kell, nem tudja a fizetendő összeget stb.,

az alábbiak szerint soron kívül tegye meg.


Tájékoztató a tagdíj mértékéről és pótlékról az Alapszabály és annak III. sz. melléklete alapján:

 

2019. évre  
Kamarai tagdíj mértéke (személyi jogos gyógyszerész) 81 000 Ft/év
Személyi jogos gyógyszerész tagdíja
(12 millió Ft/hó nettó forgalomnál alacsonyabb forgalmú gyógyszertár esetén)
49 000 Ft/év
Alkalmazott gyógyszerészek tagdíja 32 000 Ft/év
Nem egészségügyi tevékenységet folytató aktív gyógyszerészek tagdíja 14 000 Ft/év
Jogfenntartói tagdíj 4 000 Ft/év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IV.7. Aki a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az 3000 Ft késedelmi pótlékot köteles megfizetni a kamarai tagdíjon felül."

 
Számlaszám: CIB10700024-02028208-51100005


Egészségügyi tevékenységet csak az a gyógyszerész folytathat, aki tagdíját megfizette és a nyilvántartásban szerepel.


Az ÁEEK a nyilvántartást figyeli.


Kérlek, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett rendezzétek a tagdíjat.


Köszönettel:


Dr. Potocsny Mária
gyógyszerész

 

Magyar Gyógyszerész Kamara
Budapesti Szervezete

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo